bay campus location
Dr Samantha Burvill

Dr Samantha Burvill

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Sam PhD mewn Twf Busnes, a bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd mewn gwahanol swyddi ym myd diwydiant cyn dechrau gyrfa yn y byd academaidd. Ar hyn o bryd mae Sam yn Gydlynydd Grŵp Pwnc ar gyfer y grŵp pwnc a llwybr Entrepreneuriaeth, ac mae’n Gyfarwyddwr Cyflogadwyedd yr Ysgol. Mae Sam yn canolbwyntio ar ymchwil academaidd ac addysgeg ac mae wedi cyhoeddi yn y ddau faes hyn. Mae ganddi ddiddordeb brwd mewn twf a pholisi BBaChau yn ogystal ag arloesedd addysgeg. Mae cydweithredu yn allweddol i rolau Sam, ac mae’n angerddol am ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

Meysydd Arbenigedd

  • Twf BBaChau
  • Arloesi
  • Cwmnïau sy’n seiliedig ar wybodaeth
  • Polisi BBaChau
  • Entrepreneuriaeth
  • Arloesi agored
  • Datblygu economaidd a rhanbarthol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd, mae Sam yn dysgu modiwlau israddedig ac ôl-raddedig. Mae’r pynciau hyn yn ymdrin â strategaeth, rheoli newid ac entrepreneuriaeth.

Ymchwil Cydweithrediadau