Mrs Susie Moore

Mrs Susie Moore

Athro Cyswllt, Midwifery

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518583

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
124
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ganwyd i deulu o lowyr cerddorol, treuliodd Susie ei blynyddoedd ffurfiannol yn ymweld â’r adran recordiau yn ei siop Woolworth’s leol. Heb ei hatal gan rwystrau yn ei bywyd gan gynnwys mynychu ysgol eglwysig, symudodd i Lundain lle dysgodd gelf dawnsio Gothig. Yn Ysbyty St George yn Tooting, dysgodd fod mwy nag un ystyr i’r gair Saesneg ‘stool’. Symudodd Susie nôl i fyw yn ne Cymru i astudio ymarfer bydwreigiaeth a darganfod yn fuan bod yr hyn a ysgrifennodd Dylan Thomas am Abertawe yn wir iawn.

Meysydd Arbenigedd

  • Cefnogi arferion geni arferol
  • Atal a thrin trawma geni
  • Gwella profiadau o fod yn feichiog a phrofiadau o eni ar gyfer menywod ag anghenion cymhleth
  • Gofalu am y perinëwm, ei atgyweirio a’i bwytho
  • Addysg bydwreigiaeth gynaliadwy

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Anghenion cymhleth wrth fod yn feichiog

Cefnogi arferion geni arferol

Atal a thrin trawma geni

Gofal mamolaeth cymhleth a brys

Gwella profiadau o fod yn feichiog a phrofiadau o eni ar gyfer menywod ag anghenion cymhleth

Gofalu am y perinëwm, ei atgyweirio a’i bwytho