Dr Sarper Sarp

Dr Sarper Sarp

Uwch-ddarlithydd, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604284

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

C_210
Ail lawr
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cafodd Dr Sarp ei Ph.D. mewn Gwyddor Amgylcheddol a Pheirianneg yn Sefydliad Gwyddoniaeth a Thechnoleg Gwangju (GIST), De Corea, ar ôl derbyn ei raddau B.Sc. a M.Sc. mewn Peirianneg Gemegol o Brifysgol Ege, Twrci. Yn ystod ei astudiaethau Ph.D. bu'n gweithio fel cymrawd ymchwil yn Awdurdod Dŵr Southern Nevada (SNWA), Las Vegas, ac fel hyfforddwr rhan-amser ym Mhrifysgol Las Vegas Nevada (UNLV). Cyn hynny roedd Dr Sarp yn Uwch Wyddonydd yn QEERI, Qatar. Mae Dr. Sarp yn awdur/cydawdur 30 o erthyglau a adolygwyd gan gymheiriaid, 1 llyfr, 4 pennod llyfr, a 5 eiddo deallusol. Dr. Sarp hefyd yw Prif Olygydd yr Astudiaethau Achos mewn Peirianneg Gemegol ac Amgylcheddol (CSCEE - Elsevier) ac mae’n aelod o Fwrdd Golygyddol y Desalination Journal (Elsevier).

Meysydd Arbenigedd

  • Canfod ac adnabod Plastigau Nano a Micro
  • Systemau Graddiant Halwynedd (PRO, FO)
  • Uwch Brosesau Ocsideiddio
  • Technolegau Pilenni
  • Canfod a dileu PPCP

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Thermodynameg
Rheolaeth Peirianneg