Mr Thomas Hewes

Mr Thomas Hewes

Uwch-ddarlithydd, Paramedic Science

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Tom â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn 2002 ar ôl gradd BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff. Yn 2004 daeth Tom yn Barafeddyg cofrestredig a bu’n gweithio am 4 blynedd mewn ambiwlansys yng Nghanol Dinas Caerdydd, ac yna 4 blynedd arall mewn Cerbydau Ymateb Cyflym. Yn ystod yr amser hwn cwblhaodd Tom TAR mewn addysg oedolion ac MSc mewn Ymarfer Clinigol Uwch. Yna daeth Tom yn ‘Arweinydd Tîm yng Nghymru’ Tîm Ymateb Ardal Peryglus cyntaf. Parhaodd yn y rôl hon am 4 blynedd, gan arwain ei dîm yn llwyddiannus mewn nifer o sefyllfaoedd anodd, gan gynnwys 2 ddigwyddiad mawr.

Yn 2015 ymunodd Tom â Phrifysgol Abertawe fel Darlithydd. Yn 2017 daeth yn Uwch Ddarlithydd a Chyfarwyddwr rhaglen. Nawr Tom yw Cyfarwyddwr rhaglen y BSc (Anrh) mewn Gwyddorau Parafeddyg. Mae wedi ennill gwobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu ac wedi ennill Cymrodoriaeth Addysg Uwch.

Mae Tom hefyd yn cynghori’r gyfres deledu ‘Casualty’ yn ystod y broses ysgrifennu sgriptiau ac ar set. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn atal hunanladdiad ac mae ganddo nifer o gyhoeddiadau i'w enw.

Yn ei amser rhydd mae Tom wrth ei fodd yn yr awyr agored gyda'i wraig, pedwar plentyn, a 2 gi.

Meysydd Arbenigedd

  • Gofal brys y tu allan i'r ysbyty
  • Atal hunanladdiad
  • Ymateb ardal beryglus

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dosbarthu wyneb yn wyneb

Addysgu ymarferol

Dysgu ar-lein / digidol / cyfunol