Dr Zubeyde Bayram-Weston

Dr Zubeyde Bayram-Weston

Uwch-ddarlithydd, Healthcare Science
226
Ail lawr
Adeilad Vivian
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd Zubeyde BSc Bioleg a dysgu BSc gan Brifysgol Firat (Twrci) ac MRes mewn Hanesyddiaeth ac Embryoleg ym Mhrifysgol Akdeniz (Twrci). Mae Zubeyde yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch (FHEA) ac mae'n darlithio mewn anatomeg, ffisioleg a phathoffisioleg yn Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi'n gwneud cyfraniad sylweddol at ddysgu gwahanol raglenni a modiwlau'r Coleg Gwyddor Dynol ac Iechyd. Mae ei phynciau arbenigol yn cynnwys system nerfol, treuliad, gwaed, cyhyrau, asgwrn, bioleg celloedd.

Enillodd ei PhD mewn Niwrowyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Canolbwyntiodd ei PhD ar nodweddu hydredol ymddangosiad patholeg gellog ac isgellog mewn modelau anifeiliaid genetig newydd o glefyd Huntington (HD). Yn dilyn ei PhD, bu’n gweithio yng Ngrŵp Atgyweirio’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd fel Cydymaith Ymchwil am 4 blynedd gan barhau â’i hymchwil mewn HD a chyflwynodd ei chanfyddiadau mewn llawer o gynadleddau cenedlaethol a Rhyngwladol. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar archwilio newidiadau niwroanotomegol o fewn clefyd Huntington. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, bu’n dysgu Anatomeg yn Ysgol Feddygol Prifysgol Southampton mewn nifer o fodiwlau a oedd yn cynnwys, Sefydliad Meddygaeth, Cardiofasgwlaidd, Anadlydd, Arennol, nerfau a Locomotor (NLM1) ac Uned Dewisol Myfyrwyr (SSU). Mae Zubeyde yn llysgennad hyfforddedig Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) ac mae'n cyflwyno sesiynau rhyngweithiol ar Anatomeg a Niwrowyddoniaeth mewn digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd ac allgymorth. Cafodd ei henwebu ar gyfer menywod Teg Merched yn 2017 ac mae'n aelod o amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys y Gymdeithas Anatomegol, y Gymdeithas ffisiolegol a Chymdeithas Niwrowyddoniaeth Prydain.

Meysydd Arbenigedd

  • Niwrowyddoniaeth
  • Hanesyddiaeth
  • Anatomeg
  • Immunohistochemisty
  • Microsgopeg Electron
  • Clefyd Huntington

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Niwrowyddoniaeth

Hanesyddiaeth

Anatomeg

Immunohistochemisty

Microsgopeg Electron

Clefyd Huntington