Yr atebion i'ch cwestiynau

Mae'r wybodaeth isod yn berthnasol i 2021/22

Dyddiadau talu Medi 2021 mynediad:

  • Rhandaliad 1af (33%) 5ed Tachwedd 2021 
  • Ail randaliad (33%) 1af Chwefror 2022
  • Rhandaliad terfynol (34%) 6ed Mai 2022

Myfyrwyr nad oes ganddynt fenthyciad ffioedd dysgu neu sydd wedi cael gwybod nad ydynt yn gymwys i dderbyn un neu sydd heb eu noddi.  Mae angen i chi wneud trefniadau i dalu costau'r ffioedd dysgu yn uniongyrchol i'r Brifysgol.

 

Gwybodaeth Bellach

Sesiynau 'galw heibio' cyllid

 Os oes gennych unrhyw ymholiadau am ffioedd dysgu ac os hoffech siarad ag aelod o'n tîm, rydym yn cynnal sesiynau galw heibio ar yr adegau a'r lleoliadau canlynol:

Campws y Parc - Adran Gyllid, Llawr Gwaelod:

Dydd Llun 1.00yp - 4.00yb
Dydd Mercher 10.00yb - 1.00yp
Dydd Gwener 1.00yp - 4.00yp

Campws y Bae - Canolfan Wybodaeth y Twr:

Dydd Iau 10.00yb - 1.00yp

Ebost: income.tuition@abertawe.ac.uk.