Cymerwch ran mewn digwyddiadau, gweithgareddau a mentrau â chynaliadwyedd.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol gymryd rhan yn ein gwaith i wella arferion ar draws ein campysau ac i barhau i arwain y ffordd o ran datblygu dyfodol mwy cynaliadwy i bawb. Rydym yn cynnal gweithgorau rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar amrywiaeth o bynciau cynaliadwyedd, gan gynnwys rheoli carbon, Masnach Deg a rheoli amgylcheddol a gwastraff. Os hoffech fod yn rhan o lywio cynaliadwyedd yn y Brifysgol, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

Cewch y cyfle perffaith i gwrdd â phobl eraill, gwella eich cyflogadwyedd a meithrin eich dealltwriaeth o’r materion llosg cyfredol trwy ddod i un o’n digwyddiadau.

Sylwch nad yw digwyddiadau ar y campws yn cael eu cynnal ar hyn o bryd. Daliwch ati i ddarllen i ddarganfod am ddigwyddiadau rhithwir y gallwch chi gymryd rhan ynddynt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am unrhyw un o'r digwyddiadau a restrir isod, cysylltwch â ni.

Digwyddiadau a gweithgareddau cynaliadwyedd sydd ar y gweill

Yn ogystal â’n digwyddiadau isod, gallwch chi hefyd gymryd rhan mewn digwyddiadau cynaliadwyedd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r amgylchedd trwy Wirfoddoli MyfyrwyrStaff Discovery,  Cymdeithas Cadwraeth Ecoleg Undeb y Myfyrwyr a Chymdeithas Coed Undeb y Myfyrwyr  

Digwyddiad

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Ar agor i

Rhagor o wybodaeth

Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd 

01/03/21 - 07/03/21

N/A

DYB

DYB

Darganfyddwch bopeth am Wythnos Gweithredu Gwastraff Bwyd gyntaf y DU a sut y gallwch chi helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd trwy leihau eich gwastraff bwyd.

 
Bydd Wych. Ailgylcha 

18/03/21 - 24/03/21

Unrhyw amser  Cymru gyfan  Pawb 

Rydyn ni’n cefnogi'r ymgyrch yn y Brifysgol ar Ddiwrnod Ailgylchu Byd-eang, 18fed Mawrth, er mwyn helpu i gydnabod pwysigrwydd ailgylchu o ran amddiffyn yr amgylchedd a’n planed. Darganfyddwch fwy.

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae ein Gwobr Cynaliadwyedd ar gael i unrhyw fyfyriwr, o unrhyw bwnc, mewn unrhyw flwyddyn o’i radd! Caiff ei chydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd, ac mae hyd yn oed yn cyfrannu at eich Adroddiad Cyflawni Addysg Uwch (HEAR).

Cofrestrwch drwy greu Cyfrif Pebble Pad trwy Canvas.