Y Coleg Gwyddoniaeth

Mae'r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig ystod eang o gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, ac maent oll wedi'u dylunio gan gadw eich dyfodol mewn cof. Mae nifer o'n cynlluniau gradd yn achrededig ac mae'r rhan fwyaf o'n cyrsiau israddedig yn cynnwys opsiwn blwyddyn dramor neu flwyddyn mewn diwydiant.

Archwiliwch ein hadrannau a dewch o hyd i'r cynllun gradd israddedig neu ôl-raddedig cywir i chi.