Cynrychiolaeth, cynnydd a llwyddiant i bawb.

Rydym yn ymrwymedig i gefnogi nod strategol y coleg i greu amgylchedd a chymuned staff a myfyrwyr sy’n gefnogol, yn gynhwysol  ac yn gryf iawn ei chymhelliant. Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod adrannau’r Gwyddoniaeth yn glynu wrth yr egwyddorion o gynwysoldeb, ehangu cyfranogiad a gonestrwydd.

Students in lecture or classroom setting
Female students in geography lab
Chemistry female student in lab

Siarter Cydraddoldeb mewn Gwyddoniaeth

Mae siarter Athena SWAN Advance HE yn cydnabod rhagoriaeth gyrfaoedd ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Meddygaeth a Mathemateg (STEMM) mewn addysg uwch. Mae Gwyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Abertawe’n gwneud cynnydd sylweddol wrth gyflawni newid diwylliant, yn bennaf drwy ein Fforwm Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a’n hymwneud ag Athena SWAN. Rydym yn manteisio ar arferion da wrth recriwtio, cadw a hyrwyddo cydraddoldeb ym meysydd STEMM mewn addysg uwch.

Gwyddoniaeth Bocs Sebon

Mae Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn sefydliad allgymorth gwyddonol ar lawr gwlad sy’n dod ag ymchwil o’r radd flaenaf i strydoedd dinasoedd a threfi wrth hefyd hyrwyddo proffil menywod ym maes gwyddoniaeth. Rydym yn gwahodd siaradwyr ysbrydoledig i ddringo i’r bocs sebon ac yn eu hannog i ymgysylltu â’r cyhoedd a chychwyn trafodaeth â nhw am eu gwaith.

3EI logo

3EI Boreau coffi

Gyfarfod anffurfiol misol dros goffi yn dathlu ac yn cefnogi cydraddoldeb mewn gwyddoniaeth; rhwydwaith o staff a myfyrwyr ar draws y Coleg Gwyddoniaeth sy ' n angerddol dros wella cydraddoldeb mewn gwyddoniaeth a hyrwyddo mentrau Athena SWAN.