Physics students in Lab

Un Cam Ymlaen

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch chi ymuno â’n gweminarau am ddim ac mae’n ffordd wych o weld yr hyn y gall Gwyddoniaeth Abertawe ei chynnig i chi. 

Gweminarau’r gorffennol

Sut bydd y dyfodol ar gyfer menywod ym maes STEM?

Derbyniwch wybodaeth arbenigol gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Mathemateg.

Un Cam Ymlaen

Ymunwch â’n gweminar i ddysgu mwy am sut y byddwn ni’n eich cefnogi chi drwy gydol eich astudiaethau

Gweld Yma