UNSDG team

Gyda dyfodol ein planed yn gynyddol ansicr a sôn cyson yn y newyddion am faterion megis microblastigion, llygredd aer ac ynni adnewyddadwy, mae ar nifer o’n myfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr eisiau ‘gwneud gwahaniaeth’ yn ystod eu hamser ym Mhrifysgol Abertawe a thu hwnt i hynny. Un ffordd o wneud hyn yw cyfrannu at Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig. 

Mae nifer o brosiectau y mae staff a myfyrwyr yn y Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn eu gwneud yn cyfrannu’n helaeth at lwyddiant y nodau. I wybod mwy ynglŷn â sut yr ydym ni’n helpu, cliciwch ar y dolenni sydd o dan bob nod.

Gall saff a myfyrwyr hefyd helpu i gyflawni’r nodau hyn yn lleol drwy gymryd rhan mewn mentrau megis ymgyrchoedd glanhau traethau yn Abertawe, Awr y Ddaear, Y Wobr am Gynaliadwyedd, neu’r fenter Dyfodol Disglair.

Dim Tlodi
Dim Newyn
Lechyd Lles Da
Addysg O Ansawdd
Cydraddoldeb Rhwngy Rhywiau
Dŵr Glân a Charthffosiaeth
Ynni glân a fforddiadwy
Gwaith gweddus a thwf economaidd
Diwydiant, Arloesi A Seilwaith
Llai O Anghydraddoldebau
Dinasoedd A Chymunedau Cynaliadwy
Defnyddio A Chynhyrchu Cyfrifol
Gweithredu O Ran Yr Hinsawdd
Bywyd O Dan Y Dwr
Bywyd Ar Y Tir
Heddwch, Cyfiawnder A Sefydliadau Cryfion
Partneriaethau Ar Gyfer Y Nodau