Yr athro Matt Jones, pennaeth y coleg

"Cydnabyddir bod gwyddoniaeth yn Abertawe o'r radd flaenaf a'i bod yn cael effaith yn fyd-eang. Mae llu o aelodau'r Coleg wedi cyfrannu at y canlyniad hwn; yr ymchwilwyr a'r cydweithwyr sydd wedi hwyluso'r amgylchedd ymchwil rhagorol hwn a'r myfyrwyr sy'n trafod ac yn herio syniadau sydd o hyd yn byrlymu yma. Mae dawn y Coleg yn helaeth, ac mae ansawdd ac amrywiaeth yr ymchwil yn gwbl neilltuol."

Gwnewch gais am efrydiaeth ymchwil a ariennir

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC mewn Gwella Rhyngweithiadau Dynol a Chydweithrediadau â Data a Chudd-wybodaeth wedi'i lleoli yn y Ffowndri Gyfrifiadurol. Rydym yn galw am Geisiadau am efrydiaethau ymchwil a ariennir am 4 blynedd. Mae'n rhaglen 4 blynedd ac mae'n cynnwys gradd Meistr integredig.

Gwnewch gais am efrydiaeth ymchwil a ariennir

Mae Canolfan Ymchwil ac Arloesi y DU mewn Cudd-wybodaeth Artiffisial, Dysgu Peiriannau a Chyfrifiadura Uwch yn darparu cyfleoedd PhD 4 blynedd, wedi'u hariannu'n llawn ar draws meysydd eang ffiseg gronynnau a seryddiaeth, gwyddorau biolegol ac iechyd, a gwyddorau mathemategol a chyfrifiadurol.