EIN HYMCHWIL

Rydym wedi ymrwymo i wneud gwaith ymchwil gyda manteision gwirioneddol yn y byd sydd ohoni. Mae ein hymchwil yn newid bywydau. Rydym yn cynnal gwaith ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws sawl maes; mewn ffyrdd sy'n annog syniadau gwreiddiol a chydweithio ac sy'n arwain at ganlyniadau arloesol.

Mae'r heriau byd-eang sy'n ein hwynebu heddiw yn gofyn i ni weithio ar draws disgyblaethau mewn cydweithrediad â byd busnes, diwydiant a sefydliadau. Ers 1920, mae effaith ein hymchwil arloesol wedi treiddio ymhell, gan ysgogi twf a chreu cymuned hyddysg, yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

EIN HUCHELGAIS

Rydym wedi cyflawni ein huchelgais o fod yn un o'r 30 o brifysgolion gorau sy'n rhoi pwyslais ar ymchwil, a barnwyd bod dros 90% o'n hymchwil yn arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol. Wrth i ni agosáu at ein canmlwyddiant, rydym yn edrych ymlaen at barhau â'n hymchwil a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i iechyd, cyfoeth, diwylliant a lles ein cymdeithas.

CWRDD Â'N HYMCHWILWYR

Darganfyddwch sut mae rhai o'n prif academyddion yn newid y byd

Mangrofau, Newid Hinsawdd a'r Gambia

Yr Athro Geoff Proffitt, Y Coleg Gwyddoniaeth

Yr Athro, Geoff Proffitt

Dangarfyddwch mwy am ein hymchwil