Rydym ni’n cydnabod yr heriau mae unigolion a chymdeithasau yn eu hwynebu wrth weithio a byw mewn byd sydd o hyd yn newid. Mae ein hymchwil ryngddisgyblaethol, a arweinir gan academyddion arloesol sy’n defnyddio cyfleusterau sydd ar flaen y gad, yn helpu pobl i addasu i newid a gwella eu bywydau.

Wrth nodi, datblygu a chyfuno meysydd ymchwil sy’n dod i’r amlwg, rydym yn torri tir newydd ac yn creu lle i syniadau dyfu, gan ddiffinio a chyflymu meysydd ymchwil sy’n newid bywydau.

Mae ein hymchwilwyr deinamig, cefnogol ac uchelgeisiol yn gweithio ar y cyd ar draws pynciau, diwydiannau a meysydd gwahanol yn y byd academaidd i fod yn gatalydd ar gyfer newid a gweithio tuag at fynd i’r afael â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig ar gyfer byd gwell. Rydym wedi ymrwymo i yn y rhanbarth, y DU ac yn fyd-eang ac rydym yn y deg uchaf yng Nghynghrair Prifysgol 'People and Planet'.

 

DIGITAL FUTURES

EMERGENT USERS

DIGITAL FUTURES