Hanes cymdeithasol, economaidd a diwylliannol o anabledd yn niwydiant glo Prydain