Astudiwch gyda ni

Mae Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Abertawe yn 8fed yn y DU ac yn 1af yng Nghymru ar gyfer Rhagolygon Graddedigion (Complete University Guide 2021).

Dewch yn raddedig medrus iawn sy'n barod am yrfa pan fyddwch yn astudio unrhyw un o'n rhaglenni aml-achrededig.

Os ydych am gael gyrfa gyffrous mewn sector sy'n gysylltiedig â chyfrifyddu a/neu gyllid, efallai yn gweithio i un o'r Pedwar Mawr (Deloitte, E&Y, KPMG neu PwC), mae ein hystod amrywiol o raddau israddedig ac ôl-raddedig i chi.

Mae ein cyrsiau wedi'u strwythuro i ganiatáu hyblygrwydd fel eich bod yn cael teilwra eich modiwlau, ac yn y pen draw eich gradd, i gyd-fynd â'ch dyheadau gyrfaol sy'n datblygu.

Pam mae Prifysgol Abertawe i chi

Gwobr aur, fframwaith rhagoriaeth addysgu
10 uchaf yn y du, Ragolygon Graddedigion (Complete University Guide 2021)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
20 uchaf a du, boddhad myfyrwyr (NSS 2020)* *Mae'r canlyniadau'n cyfeirio at adborth gan fyfyrwyr israddedig
Y 25 uchaf ar gyfer ansawdd ymchwil (Complete University Guide 2021)

Ein Graddau

Dysgwch fwy am ein graddau BSc mewn Cyfrifeg a Chyllid

sgwrsiwch â myfyriwr cyfredol

Myfyrwyr yn gwenu

prosbectws ôl-raddedig

Postgraduate Prospectus - WELSH

Clywch gan ein myfyrwyr presennol

Clywch gan ein graddedigion